رامین مرادی ⋮ ramoures@gmail.com
برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده‌ی وب
• نمونه‌کارها: دفتر فرنگ
(PHP, MySQL, jQuery, Bootstrap)